Sistemul Sinelg

Elevii sunt instruiţi ca pe măsură ce citesc textul, să facă nişte semne pe marginea lui. Semnele vor fi după cum urmează:  + Puneţi un + pe margine dacă ceea ce citiţi ştiaţi deja sau credeaţi că ştiţi;  – Puneţi un – pe margine dacă ceea ce citiţi nu cunoaşteţi, informaţia este nouă;  ? Puneţi un ? pe margine dacă găsiţi informaţii ce vi se par neclare, dacă … Continuă să citești Sistemul Sinelg

Lasă-mi mie ultimul cuvânt

Această strategie poate fi aplicată atât pe textul literar cât şi pe cel informativ. Este o strategie care ne ajută să disciplinăm în sens pozitiv clasa:  • Când citesc un text, elevilor li se cere să găsească unul sau mai multe citate pe care le consideră interesante sau pot fi comentate;  • Elevul scrie citatul pe o bucată de hârtie;  • Alături îşi exprimă părerea de … Continuă să citești Lasă-mi mie ultimul cuvânt

Jurnalul dublu

Elevii trebuie să împartă o pagină în două printr-o linie verticală pe mijloc. În partea stângă li se va cere să noteze un fragment/idee/imagine care le-a atras atenţia pentru că: i-a impresionat, le-a amintit de o experienţă personală, i-a surprins, sunt de acord sau nu sunt de acord cu autorul, din textul pe care l-au citit. În partea dreaptă li se cere să comenteze acel … Continuă să citești Jurnalul dublu

Diagrama Venn

Diagrama Venn este formată din două cercuri care se suprapun parţial. Este folosită pentru a arăta asemănările şi deosebirile între două idei, personaje, fenomene, insecte, texte etc. Profesorul poate cere completarea unei astfel de diagrame în pereche sau grup. Sursa: http://proiecte.pmu.ro/web/povestea_limbii_romane/resurse – consultat la data de 17.04.2017. Continuă să citești Diagrama Venn

Lectura cu predicții

Textul este structurat de către profesor în fragmente care permit predicţii. Explicaţi-le elevilor că vor citi textul şi se vor opri în anumite locuri pentru a face predicţii şi pentru a le verifica. Pe coli A4 sau pe caiete, elevii au pentru fiecare fragment al textului câte un tabel de tipul: Când ajung la prima oprire, elevii fac predicţii (se indică timpul alocat). Îşi notează predicţia … Continuă să citești Lectura cu predicții

Explozia stelară

Pe o foaie de hârtie se scrie ideea/ problema, apoi se înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea, de tipul: Ce?, Cine?, Unde?, Când? De ce?. Întrebările iniţiale pot genera altele, neaşteptate, care cer o şi mai mare concentrare.   Scopul metodei este de a obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât mai multe conexiuni între concepte. Organizată în grup, explozia stelară facilitează … Continuă să citești Explozia stelară

Ciorchinele

Ciorchinele este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei.  Etape:  1. Se scrie un cuvânt/temă (care urmează a fi cercetată) în mijlocul tablei/ foii de hârtie;  2. Se notează toate ideile, sintagmele sau cunoştinţele care vă vin în minte în legătură cu tema respectivă, în jurul acestuia, trăgându-se linii între acestea şi cuvântul iniţial;  3. Pe măsură ce se scriu cuvinte, … Continuă să citești Ciorchinele

Cvintetul

Cvintetul este o metodă creativă, prin care se sintetizează un conţinut de idei, în cinci versuri. Este şi un instrument de evaluare a înţelegerii textului şi de exprimare a creativităţii elevilor. Este o poezie de cinci versuri, iar scrierea ei presupune o reflecţie bazată pe înţelegerea nuanţată a sensului subiectului ales.  • Primul vers este un cuvânt-cheie referitor la discuţie, fiind, de obicei, un substantiv;  … Continuă să citești Cvintetul

Rețeaua personajelor

Reţeaua personajelor este o metodă grafică de descriere a personajelor şi de argumentare a descrierii, care valorifică, în primul rând, capacitatea de analiză a elevilor. După citirea textului, elevii vor scrie într-un cerc desenat numele personajului. În cercuri satelit scriu cuvinte care caracterizează personajul, iar în jurul acestora vor scrie acțiuni, atitudini, extrase din text care evidențiază însușirile alese, completând rețeaua. În final, rețeaua este … Continuă să citești Rețeaua personajelor