Lectura cu predicții

Textul este structurat de către profesor în fragmente care permit predicţii. Explicaţi-le elevilor că vor citi textul şi se vor opri în anumite locuri pentru a face predicţii şi pentru a le verifica. Pe coli A4 sau pe caiete, elevii au pentru fiecare fragment al textului câte un tabel de tipul: Când ajung la prima oprire, elevii fac predicţii (se indică timpul alocat). Îşi notează predicţia … Continuă să citești Lectura cu predicții